eDNA är den ”cocktail” av alla organismers DNA som vi hittar överallt i vår miljö: i vatten, jord och luft. Ett vattenprov kan till exempel avslöja vilka fisk- och kräftarter som finns i en sjö, vilket gör tekniken högintressant för miljöövervakningen. En ny handledning från SLU beskriver eDNA-metodikens möjligheter – och begränsningar – vid provtagning i sötvatten.

Läs hela nyheten här