(OBS – detta var årets aprilskämt) För att få bukt med problemen med framför allt hundars förorenande på allmän plats har Sveriges lantbruksuniversitet, SLU fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utveckla metoder för DNA-analys av avföring, så att man med dess hjälp ska kunna spåra hundägare som inte tar upp bajs efter sina hundar.

Läs hela nyheten här