Den 5 mars hålls docentföreläsningar på fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap. Det är öppna föreläsningar och alla är välkomna. Föreläsningarna hålls på Ultuna i södra Uppsala.

Läs hela nyheten här