Enligt Douglas Hunters mastersarbete skulle behovet av land minska med upp till 99 procent om man bytte ut sojamjöl mot insekter i fodret inom Europas kycklingindustri. Många kollegor på SLU har visat intresse för uppsatsen som ingår ett projekt om hållbar användning av resurser lett av Åsa Berggren, institutionen för ekologi.

Läs hela nyheten här