En app som genom analys av bilder från drönare hjälper jordbrukaren att upptäcka tidiga angrepp av bladmögel på potatisgrödorna så att kemisk bekämpning kan sättas in vid rätt tillfälle och onödig besprutning undvikas.

Läs hela nyheten här