Rävens dvärgbandmask, som har gnagare som mellanvärdar, anses ha mycket begränsad förekomst i Sverige och har hittills bara hittats i fem områden. Här om året hittades parasiten för första gången i svenska gnagare, och nu visar SLU-forskare att det finns lokaler där ”bakgrundssmittan” är ganska hög. På den plats där de hittade merparten av de smittade vattensorkarna fanns parasiten i drygt 20 procent av den rävspillning som hade samlats in.

Läs hela nyheten här