En rad nyttoorganismer bidrar med viktiga ekosystemtjänster i jordbruket. Hur bör vi förvalta dessa för att optimera produktion och växtskydd? Svaret på detta söks i det nya EU-projektet EcoStack, där SLU-forskare från flera institutioner medverkar.

Läs hela nyheten här