För ca tio år sedan frågade Grzegorz Mikusińskis studenter på skogsmästarprogrammet om det fanns en bra bok om fåglar i skogen. Nu kan han äntligen svara ja på den frågan! Ecology and Conservation of Forest Birds är en unik genomgång av skogsfåglar på norra halvklotet med betoning på Europa – hur de är anpassade till ett liv i skogen och hur de påverkas av förändringar i livsmiljön. Grzegorz har varit redaktör tillsammans med Jean-Michel Roberge och Robert Fuller.

Läs hela nyheten här