För att stärka möjligheten för tillämpad jordbruksforskning och öka samordningen inom fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid SLU i Uppsala slås verksamheter vid Ekhaga fältstation samman och bildar enheten Lövsta fältforskningsstation.

Läs hela nyheten här