Linser har låg stjälkstyrka och svag konkurrensförmåga och blir därför lätt övervuxna av ogräs, speciellt i ekologisk produktion. Skörden försvåras också ofta på grund av liggsäd, det vill säga att plantorna lägger sig ner mot marken. Genom att samodla linser med spannmål, till exempel havre, uppnås effektivare konkurrens mot ogräs samtidigt som linserna får stöd, så att problemen med liggsäd undviks.

Läs hela nyheten här