Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget Mistra Electric Transition med Energiforsk och Chalmers som huvudsökande till utlysningen Energitransitioner – ett systemperspektiv. SLU medverkar också i konsortiet. Programmets vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem.

Läs hela nyheten här