Obalanser i mjölkkors ämnesomsättning ökar risken för att insemineringar ska misslyckas. Nu kommer en avhandling från SLU med provrörsstudier som visar hur den tidiga embryoutvecklingen hos kor störs av förhöjda halter av insulin. Metoden banar väg för fördjupade studier och resultaten ger också kunskaper som rör möjliga orsaker till infertilitet hos insulinresistenta kvinnor.

Läs hela nyheten här