Biologisk bekämpning förväntas vara en viktig del i framtidens växtskydd och därför har forskare från SLU tagit fram tydliga definitioner för olika huvudområden inom biologisk bekämpning. Studien kan förbättra förståelsen av biologiska metoder och underlätta deras användning i praktiken.

Läs hela nyheten här