Klimatet ändras. Användandet av mark ändras. Antalet människor på jorden ökar. Trycket på våra biologiska naturresurser ökar. Allt detta gör att behovet av kunskap kring ekologiska samspel blir allt viktigare. Därför behöver ekologin utvecklas! En grupp forskare från bland annat SLU visar på en väg. Genom att koppla ihop två näraliggande grenar inom ekologin kan forskningen hitta lösningar snabbare.

Läs hela nyheten här