Material som kan suga upp mycket stora mängder vätska, i t.ex. blöjor, tillverkas av fossil petroleumolja. Forskare från SLU och KTH har tagit fram vete- och potatisbaserade material som har liknande egenskaper och som kan tillverkas parallellt med framställning av stärkelse och etanol. Nu pågår fördjupade analyser av dessa materials miljömässiga och ekonomiska prestanda. Siktet är inställt på ett pilotförsök med tillverkning i större skala.

Läs hela nyheten här