Nu finns ett nytt verktyg för att ta del av Riksskogstaxeringens statistik om skog. På gång är också ett nytt Skogsdatalabb, där nya användare kan få hjälp med skogliga skattningar, visualiseringar och scenarioanalyser.

Läs hela nyheten här