Med den nya Target-N-algoritmen, en kvävefördelningsmodell för satellitdata, blir det lättare att optimera kvävegödslingen för Sveriges spannmålsproducenter. En bättre kvävefördelning på fälten ger ökade skördar med högre kvalitet och minskad risk för liggsäd och utlakning. Den första versionen av modellen lanseras nu, lagom till årets intensiva växtodlingssäsong.

Läs hela nyheten här