Mjölk har gått från att vara ett självklart, omhuldat och subventionerat livsmedel, till att diskuteras och ifrågasättas både vad gäller hållbarhet, hälsoaspekter och djurvälfärd. Mjölkens plats på framtidens bord diskuteras i det senaste avsnittet av podden Feeding your mind från SLU Future Food.

Läs hela nyheten här