SLU har nu skickat in fler ansökningar till EU:s ramprogram för forskning, ”FP7” 2009-2012 och ”Horisont 2020” fr om 2013, än någonsin tidigare. Åtminstone sedan 2006 då Grants Office började föra statistik över detta.

Läs hela nyheten här