Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids största globala hot. På Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, finns bred kompetens inom området infektionssjukdomar och hur man förebygger att smittsamma sjukdomar sprids, inklusive antibiotikaresistenta bakterier.

Läs hela nyheten här