Nu har rektor utnämnt SLU:s första seniora miljöanalysspecialister. Det är en ny kompetensnivå och innebär att SLU får en tydlig grupp av medarbetare som på ett strategiskt plan bidrar till miljöanalysens utveckling.

Läs hela nyheten här