De examensarbeten som SLU:s studenter utför fungerar som en viktig grogrund för nya frågeställningar och forskningsinitiativ, men får ofta dålig spridning utanför den institution där de genomförs. Eftersom vi vill ta bättre vara på det viktiga arbete som studenterna gör avslutar vi året med ett urval av uppsatser som skrivits på temat växtskydd under 2015 och 2016. Nedan finns sammanfattningar av arbetena, med länkar till uppsatserna för den som vill läsa mer.

Läs hela nyheten här