Inte bara synen utan också luktsinnet verkar vägleda fåglar som söker ätbara insekter och andra kryp i odlingslandskapet, enligt en ny studie från SLU. Denna nyskapande forskning visar att fåglar som letar efter en bra matplats använder dofter som växter avger vid insektsangrepp. Det här är ekologiskt intressant, men det har också praktisk betydelse eftersom jordbruksfåglar äter både skadeinsekter och deras naturliga fiender.

Läs hela nyheten här