Naturvårdsbränning av hyggen syftar till att gynna biologisk mångfald, men hur påverkar brand på hyggen pollinerande insekter? Detta och mer kan du läsa om i nyutkomna nummer av Fakta Skog från SLU.

Läs hela nyheten här