Läs om digitala skogskartor, skötsel av heterogena skogar och skogsreservatens struktur. Följande nya titlar av SLU:s publikation Fakta Skog har getts ut i februari 2017 och finns nu tillgängliga på webben.

Läs hela nyheten här