Medan forskare vid SLU i Alnarp jobbar med att domesticera den vilda växten fältkrassing till en ny oljegröda, testar forskare vid SLU i Ultuna om det går att använda frökakan, som man får kvar efter pressningen av oljan, som djurfoder. En nyligen publicerad studie tyder på att fältkrassingens frörester (frökaka) är ett smakligt fodermedel för grisar.

Läs hela nyheten här