Det finns en bred enighet om att s.k. integrerat växtskydd ska tillämpas för att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i det konventionella lantbruket. Trots detta är merparten av alla grödor i hög grad beroende av bekämpningsmedel. För att påskynda omställningen till ett mer hållbart lantbruk har SLU-forskaren Johan A. Stenberg publicerat en vetenskaplig färdplan som har potential att skapa ett effektivt växtskydd på ekologisk grund.

Läs hela nyheten här