Tidskriften Natures artikel om drastiskt ökade avverkningar stämmer inte med svensk statistik och bygger på tveksamma metoder. Detta enligt statistiker och forskare på Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet. Nu (2020-10-06) har skogsstyrelsen tagit fram ytterligare underlag som visar att Nature-artikelns resultat inte kan stämma.

Läs hela nyheten här