Fem forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet finns med på 2020 års lista över högt citerade forskare, sammanställd av Clarivate, företaget bakom Web of Science. I sin helhet rymmer listan över 6000 forskare från hela världen.

Läs hela nyheten här