Den 28–29 april håller 15 nya SLU-professorer korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar. Ämnesbredden är stor och rymmer bland annat kretsloppsteknik, hållbarhet, entreprenörskap, nya typer av biobaserade material, skogen som ekosystem och råvaruresurs, näringsomsättning i mark och en prionsjukdom hos renar. Föreläsningarna är en del av installationen av professorerna i deras nya ämbeten.

Läs hela nyheten här