Klimat, biologisk mångfald, friluftsliv, energi, förnybara material och en levande landsbygd – allt har med skogen att göra. Det är utgångspunkten för forskningsprogrammet Future Forests som nu sammanfattar sina rön i fem kortfilmer.

Läs hela nyheten här