Fiskars nettoenergiintag (inkomster minus utgifter) beror bland annat av vattentemperatur, art och storlek. Det avgör var den förekommer, skriver Ulrika Beier i sin doktorsavhandling från SLU. Om det finns siklöjor i en sjö finns det färre mörtar på grund av konkurrensen om djurplankton. Konkurrensen från siklöja påverkar också abborrarna, som har lättare att bli fiskätande om det finns siklöja i sjön.

Läs hela nyheten här