Malmös parker och grönområden har blivit allt fattigare på fjärilar, det visar ny forskning från SLU och Lunds universitet. Parker med ängsskötsel och oskötta ytor, till exempel så kallad ruderatmark, behöll dock i högre utsträckning sin artrikedom, än parker med kortklippta gräsmattor och tuktade rabatter.

Läs hela nyheten här