Vilka virus bär de svenska fladdermössen på? SLU Centrum för biologisk mångfald och Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF) samarbetar kring ett projekt om fladdermöss och virus. I juni undersöktes den första fladdermuskolonin i Uppland.

Läs hela nyheten här