Ängs- och hagmarker minskar vilket har drabbat den biologiska mångfalden hårt. Samtidigt ökar vägrenar och kraftledningsgator där dessa arter har hittat en ny livsmiljö. Nu har forskare från SLU undersökt vilken betydelse det har på landskapsnivå. För växter hade kraftledningsgator i landskapet en positiv effekt. Däremot påverkade det inte blommornas besökare – fjärilarna och humlorna.

Läs hela nyheten här