Cecilia Lalander och Björn Vinnerås vid Energi och teknik, SLU Uppsala låter fluglarver kalasa på matavfall som då snabbt bryts ned. Fluglarverna själva blir, när de kalasat färdigt, proteinrikt hönsfoder.

Läs hela nyheten här