Med fynden i Artportalen går det att beräkna det datum man kan förvänta sig se den första individen av en tropikflyttare, förutsatt att väderleken är ”normal”. Flyttfåglarna anländer tidigare idag än de gjorde för 20-30 år sedan.

Läs hela nyheten här