År 2030 ska världens länder ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Nu har ett femtiotal myndigheter i Sverige gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU var det första av de svenska universiteten som skrev under den gemensamma avsiktsförklaringen.

Läs hela nyheten här