SLU:s största satsning att fördubbla antalet studenter går under våren in i ett intensivt skede för att stora och avgörande beslut ska kunna fattas till sommaren. Det är ett komplext och betydande arbete som många även utanför SLU följer med stort intresse. Därför har nu fördubblings-projektet en helt ny webbplats.

Läs hela nyheten här