Vid SLU installeras i år åtta nya professorer. Fredag den 15 april föreläser fyra av dessa på Loftet på Ultuna utanför Uppsala, vilket även kan följas på webben. De övriga fyra installeras i Umeå den 13 maj.

Läs hela nyheten här