SLU rustar för framtiden och skapar ett nytt och viktigt ämnesområde, företagsledning. Det nya ämnesområdet finns på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU i Alnarp. Samtidigt knyts SLU RådNu i Skara till institutionen, en centrumbildning med fokus på rådgivning inom lantbruks- och livsmedelssektorn.

Läs hela nyheten här