Just nu är läget tufft för många arter och naturtyper i EU. Endast 15 procent av naturtyperna och 27 procent av arterna mår bra, enligt State of Nature in the EU som publiceras idag. Det övergripande målet i EU:s strategi för biologisk mångfald, att hejda förlusten av biologisk mångfald till 2020, har inte uppnåtts.

Läs hela nyheten här