I forskningsrådet Formas senaste utlysningar Hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion samt Urbaniseringens utmaningar och möjligheter fick SLU mer än 50 miljoner kronor till nya forskningsprojekt.

Läs hela nyheten här