Marcos Lana, forskare på institutionen för Växtproduktionsekologi, har arbetat i nära samarbete med lantbrukare i Tanzania för att hitta odlingsmetoder som minskar risken för missväxt och svält.

Läs hela nyheten här