18 forskare uppmanar idag de åtta lärosäten de verkar vid att halvera sina egna utsläpp av växthusgaser inom fem år. Uppmaningen framförs i DN Debatt, och bland undertecknarna finns tre forskare knutna till SLU.

Läs hela nyheten här