Nu har institutionen för mark och miljö lanserat nyhetsbrevet Forskningsaktuellt! Här berättar vi om vår senaste forskning och hoppas på att inspirera företag och myndigheter att ta kontakt med oss för att samverka kring hållbar användning av mark- och vattenresurser.

Läs hela nyheten här