Den 28–29 november träffade SLU:s ledning International Advisory Board (IAB). En rekommendation efter forsknings-utvärderingen Kvalitet och Nytta (KoN 2018) var att utveckla det strategiska tänkandet på alla nivåer inom SLU. I linje med detta beslutade rektor tidigare i år att inrätta ett International Advisory Board.

Läs hela nyheten här