På 30 procent av världens landområden stämmer inte den biologiska mångfalden över och under jord överens. Där är mångfalden större i marken än ovanför – eller tvärtom. Det konstaterar en internationell forskargrupp med forskare från bland annat SLU i en omfattande studie som nyligen publicerats i Conservation Ecology. På resten av landytan fanns inte dessa skillnader. Där fanns det områden med stor eller liten mångfald oavsett livsmiljö (”hot spots” och ”cold spots”).

Läs hela nyheten här