SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har nu gått över till fossilfritt bränsle i lantbruksdriften på Ultuna egendom i Uppsala. Det innebär att koldioxidutsläppen minskar med upp till 90 procent och att driften blir så gott som helt fossilfri.

Läs hela nyheten här