När klimatet förändras kan djur och växtarter anpassa sig genom att förskjuta sin utbredning. Men det är inte alltid de hittar nya ställen att flytta till. En färsk studie visar att fjärilarnas möjligheter att dra sig norrut försämras av att landskapet brukas intensivt. Detta har fragmenterat landskapet och gjort att lämpliga livsmiljöer för fjärilarna kan vara mindre eller ligga längre ifrån varandra. Därmed påverkas också arternas förmåga att överleva i framtidens varmare klimat. Studien har letts av forskare från SLU och Frankrike, med data från Nederländerna och Finland.

Läs hela nyheten här